Янгиликлар

акцияларни янги чикарилиши решения

АКЦИЯЛАР ҚЎШИМЧА ЧИҚАРИЛИШИ ТЎҒРИСИДАГИ ҚАРОР

«Navro’z dehqon bozori» aкsiyadorlik jamiyati

 

Идентификация рақами берилди:
R
U
1
0
5
Q
0
3
7
9
T
7
 

(эмитентнинг тўлиқ номи кўрсатилади)номинал қиймати 1000 сўм бўлган,576471 дона, оддий эгасининг номи ёзилган, ҳужжатсиз акциялар очиқ обуна усулида жойлаштирилади

Акцияларнинг ушбу чиқарилиши бешинчи чиқарилишдир.

Жамият Кузатув кенгашининг 2015 йил 28 июлдаги қарори билан тасдиқланган.

жамият Кузатув кенгашининг 2015 йил 2 июндаги қарорига асосан

Эмитентнинг жойлашган жойи: индекс 100142, Тошкент шаҳри, Мирзо-Улуғбек тумани, ТТЗ-2 мавзеси, “Ширин” бозори

почта манзили индекс 100142, Тошкент шаҳри, Мирзо-Улуғбек тумани, ТТЗ-2 мавзеси, “Ширин” бозори.

мулоқот телефонлари:   268-12-70, 268-12-70 факс

Эмитентнинг раҳбари: Исмадияров Улугбек Хукумович

Бош бухгалтер:  Газиева Рахима Абдувахабовна

Муҳр                                                                                                             Сана 28.07.2015 йил

1. Ушбу чиқарилишдаги эгасиниакцияларни янги чикарилиши решениянг номи ёзилган акциялар тури (оддий ёки имтиёзли): оддий эгасининг номи ёзилган;

2. Ушбу акциялар чиқарилишининг шакли: ҳужжатсиз шаклда

3. Ушбу чиқарилишдаги акцияларнинг номинал қиймати (сўм): 1000 сўм

4. Ушбу чиқарилишдаги акцияларнинг сони (дона): оддий эгасининг номи ёзилган, ҳужжатсиз шаклдаги 576 471 дона акциялар

5. Ушбу чиқарилишнинг умумий ҳажми (сўм): 576 471 000 сўм

6. Ушбу чиқарилишдаги акциялар эгаларининг ҳуқуқлари:

–  жамиятнинг акциядорлари реестрига киритилиши;

– ўзи ҳақида депозитарийдаги депо ҳисобварағидан кўчирма олиш;

– жамият фойдасининг бир қисмини дивидендлар тарзида олиш;

– акциядорлик жамияти тугатилган тақдирда ўзларига тегишли улушга мувофиқ мол-мулкнинг бир қисмини олиш;

– акциядорлик жамиятини бошқаришда иштирок этиш;

– акциядорлик жамиятининг уставига мувофиқ эмитентнинг молия-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисида тўлиқ ва тўғри ахборот олиш;

– олган дивидендини эркин тасарруф этиш;

– қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органида, шунингдек судда ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш;

– қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчилари ва эмитентларнинг уқувсиз ёки ғаразли ҳатти-ҳаракатлари туфайли кўрган зарарнинг тўланишини талаб қилиш;

– ўз манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя қилиш мақсадида уюшмалар ва бошқа жамоат ташкилотларига бирлашиш;

– қимматли қоғозлар сотиб олиш вақтида зарар кўриш ва (ёки) фойданинг бир қисмини йўқотиш эҳтимоли билан боғлиқ таваккалчиликни суғурталаш;

- Жамиятнинг устави ва бошқа амалдаги қонунчиликда назарда тутилган ҳуқуқлар.

7. Ушбу чиқарилишдаги акцияларни олинишига нисбатан жамият уставидаги ва/ёки чиқарилиш тўғрисидаги қарордаги ҳар қандай чеклашлар: Ушбу чиқарилишдаги акцияларни олинишига нисбатан жамият уставида чеклашлар йўқ. Акциялар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 28 апрелдаги ПҚ-2340 –сонли қарорига асосан қимматли қоғозларнинг биржа бозорида ёки уюшган биржадан ташқари бозорда очиқ савдога чиқарилади ва унда чет эл инвесторларига имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқи билан сотилади.

8. Жамият устав капиталининг миқдори (сўм): 650 000 000сўм

9. Илгари жойлаштирилган акциялар сони (турлари бўйича тақсимланган ҳолда кўрсатилади):

Жами чиқарилган ва жойлаштирилган акциялар сони: 650 000 дона;

10. Илгари жойлаштирилган корпоратив облигациялар сони (турлари ва кўринишлари бўйича тақсимланган ҳолда кўрсатилади): Жамиятда облигациялар чиқарилмаган

11. Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг шартлари ва тартиби.

11.1. Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг усули (очиқ ёки ёпиқ обуна): ушбу чиқарилишдаги акциялар ошкора савдолар (очиқ обуна) орқали жойлаштирилади.

11.2. Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг муддати:

Акцияларни жойлаштиришнинг бошланиши: акцияларни жойлаштириш қимматли қоғозлар чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида хабар ва эмиссия рисоласи эълон қилинган кейин камида икки ҳафта ўтгач амалга оширилади;

Акцияларни жойлаштиришнинг тугаши: акцияларни чиқарилиши давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб бир йил ичида тугатилади.

11.3. Ушбу чиқарилишдаги акциялар жойлаштирилишининг тартиби: акциялар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 28 апрелдаги “Иқтисодиётда хусусий мулкнинг улуши ва аҳамиятини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2340 –сонли қарорига асосан қимматли қоғозларнинг биржа бозорида ёки уюшган биржадан ташқари бозорда очиқ савдога чиқарилади ва унда чет эл инвесторларига имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқи билан сотилади;

11.4. Акцияларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олиш ва сақлаш, шу жумладан ташкилий-ҳуқуқий шаклини ўз ичига олган тўлиқ фирма номи, жойлашган жойи, почта манзили, эмитент эгасининг номи ёзилган акциялари эгалари реестрини шакллантиришни амалга оширган марказий рўйхатдан ўтказувчининг ва уларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олишни амалга оширган депозитарийнинг телефони, шунингдек, тегишли фаолиятни амалга оширишга доир лицензия тўғрисидаги маълумотлар (рақами, берилган санаси, лицензияни берган орган, амал қилиш муддати):

«Navro’z dehqon bozori»AJ акцияларини сақлаш ва акция эгалари реестрини шакллантириш Қимматли қоғозларнинг Марказий депозитарийси Давлат корхонаси томонидан амалга оширилади. Ушбу корхонанинг ташкилий-ҳуқуқий шакли давлат корхонаси ҳисобланади.

Қимматли қоғозларни ҳисоботини юритиш ва уларга эгалик қилиш ҳуқуқига тааллуқли келтирилган асосий кўрсаткичлар ҳисоб юритиш ҳуқуқи ва қимматли қоғозларга эгалик қилиш инвестиция воситачилари орқали ўрнатилган қонуний тартиб асосида юритилади.

Реестрни марказий рўйхатдан ўтказувчи Қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси давлат корхонаси жамият акцияларининг реестрини юритилишини амалга оширади, унинг ташкилий ҳуқуқий шакли давлат корхонаси, жойлашган манзили- индекс100000, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, «Бухоро» кўчаси, 10., юридик манзили индекс100000, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, «Бухоро» кўчаси, 10., телефон – 236-14-32.

11.5. Ушбу чиқарилишдаги жойлаштирилаётган акцияларни олишга бўлган имтиёзли ҳуқуқни амалга ошириш тартиби: Ушбу чиқарилишдаги жойлаштирилаётган акцияларни олишга бўлган имтиёзли ҳуқуқни амалга ошириш назарда тутилмайди.

11.6. Ушбу чиқарилишдаги акциялар баҳоси (баҳолари) ёки жойлаштириш баҳосини белгилаш тартиби: - акцияларнинг қимматли қоғозлар бозорига (савдога) чиқариш нархи қўшимча акциялар чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилганидан кейин Кузатув кенгаши томонидан белгиланади. Агар уюшган қимматли қоғозлар бозрига сотувга қўйилган акциялар савдога қўйилган кундан бошлаб бир ой ичида белгиланган нархда сотилмаган тақдирда, акцияларни сотиб олишга берилган энг юқори буюртма (таклиф) баҳосида, лекин номинал қийматидан паст бўлмаган нархда сотилади;

11.7. Акцияларни тўлаш шартлари ва тартиби: Акцияларга тўлов амалдаги қонунчиликка мувофиқ амалга оширилади ва пул маблағлари жамиятнинг қуйидаги махсус ҳисоб рақамига ўрнатилган тартибда тўланади:

(спец счет) “Ипотека банк” АТИБ Меҳнат филиали, х.р 22626000603532749002, МФО – 00423, СТИР –201806588

11.8. Ушбу акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топиш улуши:

Ушбу чиқарилишдаги акциялар умумий сонининг 30 фоизи(172942 дона) биржа бозорида ва уюшган биржадан ташқари бозорида жойлашса акциялар чиқарилуви амалга ошган деб ҳисобланади.

11.9. Ушбу акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган тақдирда эмитент томонидан акциялар тўлови сифатида олинган воситаларни қайтариш тартиби:

Агар акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилган тақдирда бу ҳақида жамият ўзининг сайтида (www.navruz-bozori.uz) ва қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органининг сайтида (www.csm.gov.uz) тегишли маълумотни эълон қилади.

Ушбу чиқарилишдаги акцияларни сотиб олган инвесторларга уларнинг аризаларига мувофиқ аризада кўрсатилган ҳисоб рақамига мазкур қарорда кўрсатилган жамиятнинг ҳисоб рақамидан пул маблағлари қайтариб берилади. Жамият инвесторлар томонидан акциялар учун киритилган маблағларни қайтариш учун ҳар бир инвесторга почта орқали банк реквизитларини тақдим этиш юзасидан хат юборади ва инвесторнинг жавоб хатини олган кундан бошлаб 10 иш куни ичида тўланган маблағларни инвесторларга қайтаради.

12. Эмитент томонидан қимматли қоғозлар чиқарилиши (қўшимча чиқарилиши) тўғрисидаги ахборотни Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига мувофиқ ошкор қилиш тартиби:

Акциядорлар аризаларига мувофиқ акцияларни қўшимча чиқарилиш тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласининг асли ва нусхаси билан «Navro’z dehqon bozori»AJнинг қуйидаги манзилда жойлашган биносида танишишлари мумкин:индекс 100142, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Тошкент шаҳри, Мирзо-Улуғбек тумани, ТТЗ-2 мавзеси, “Ширин” бозори.

Ушбу чиқарилишдаги акциялар давлат руйхатидан ўтказилгандан сўнг акциялар чиқарилуви бўйича маълумотлар ва эмиссия рисоласи ўрнатилган тартибда қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органининг сайтига(www.csm.gov.uz) ва жамиятнинг сайтига(www.navruz-bozori.uz) эълон қилинади.

13. Бошқа маълумотлар.

КТУТ бўйича код -01574335,

ХХТУТ бўйича код- 71270,

МШТ бўйича код- 144,

МҲОБТ бўйича код – 1726269,

СТИР- 201806588.

  

Copyright © 2014-2021 Акциядор жамияти "Navruz dehqon bozori"

Материаллардан фойдаланганда, қуйидаги ҳаволани келтириш мажбурий.

Матнда хатоликни кўрсангиз, уни белгилаб Ctrl+Enter ни босинг


100142,Тошкент шахар Мирзо Улугбек тумани ТТЗ-2 мавзеси, Буюк Ипак Йули ва Гулсанам кучалари кесишуви

(+99871) 264-50-60

 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.